Czym jest myślografika?

MYŚLOGRAFIKA, 
czyli konferencje i szkolenia pod pełną kontrolą

Integracja uczestników konferencji oraz szkoleń jest jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych wyzwań organizatorów. Twórcza wymiana myśli i poglądów specjalistów może przynieść wyłącznie pozytywne efekty, może przyczynić się do nawiązywania nowych kontaktów, może również przybierać nowe formy współpracy.

Bardzo często trudno jest osiągnąć, aby obcy sobie specjaliści lub inni uczestnicy  szkolenia bądź konferencji  nawiązywali nieformalne kuluarowe rozmowy, które mogą owocować nowymi ideami i pomysłami.

Często, uczestnicy konferencji  i szkoleń mają swoisty kłopot – skoncentrować się na wykładzie ryzykując, że ważne jego fragmenty zostaną zapomniane, czy też notować, zdając sobie jednocześnie sprawę, że w wyniku dekoncentracji uwagi, najważniejsze kwestie wystąpienia mogą zostać po prostu przegapione.

Jak osiągnąć maksymalny efekt konferencji, gdzie uczestnicy i specjaliści będą się integrować, oraz gdzie najważniejsze punkty wystąpienia nie zostaną zapomniane?

Odpowiedzią na powyższe zagadnienia jest zaproszenie do współpracy  osoby, która zajmuje sie MYŚLOGRAFIKĄ.

Wsłuchując się w wystąpienie konferencyjne lub inne szkolenie, myślimy obrazami wyobrażając sobie tematy poruszane przez osobę prezentującą dane zagadnienie.

I właśnie te obrazy wizualizuje myślografik rysujący i opisujący najważniejsze punkty wystąpienia.

Wizualizacje takie, rozwieszone w trakcie przerwy sesji lub zajęć, są oglądane przez uczestników przypominając im jednocześnie o najważniejszych punktach wykładu . Uczestnicy fotografują plansze z rysunkami, dyskutują na temat danej prelekcji albo wykładu  utrwalając jednocześnie przyswojoną wiedzę,  a także rozmawiają o samych rysunkach co doskonale wpływa na integrację, oraz wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów między osobami szkolonymi, lub specjalistami danej dziedziny.

Myślografika jest więc techniką, która poprzez wizualizację wspiera zapamiętywanie.

Wizualizacja wystąpienia zawiera rysunki mające skojarzyć się z konkretnym zagadnieniem, przypomnieć najważniejsze jego punkty, ponadto każda z grafik zawiera  opisy skrótowo odnoszące się do najważniejszych wniosków wykładu lub prelekcji.

W celu uzyskania dalszych  informacji, zapraszam do kontaktu telefonicznego z myślograficzką, Panią Izabellą Zaradną  pod numerem telefonu: 510 374 255 lub adresem mailowym: izabella.zaradna@gmail.com

Zapraszam również na stronę internetową izara.pl gdzie możecie Państwo obejrzeć przykłady myślografik z poprzednich konferencji.

                                                                                                                             Izabella Zaradna