Oferta

Oferta współpracy w zakresie graficznej wizualizacji konferencji i szkoleń, realizowanej przez certyfikowaną myślograficzkę, Izabellę Zaradną

Myślografika jest nowatorską techniką wspomagającą uczestników szkolenia, konferencji, seminarium lub sympozjum, poprzez graficzną wizualizację najważniejszych punktów wykładu.

Uczestnicy szkolenia lub konferencji oglądając prezentację myślograficzną opatrzoną krótkim komentarzem słownym, przypominają sobie, oraz utrwalają wiadomości i informacje nabyte podczas sesji

Myślografika wspiera proces zapamiętywania najistotniejszych punktów wykładu lub konferencji, zdecydowanie zwiększając jej prestiż.

Ponadto prezentacje myślograficzne pełnią znakomitą rolę w integracji uczestników ułatwiając im nawiązanie kontaktów oraz wymianę myśli, co może skutkować nowymi pomysłami lub kierunkami współpracy.

W ramach współpracy istnieje możliwość uczestniczenia w całym szkoleniu lub konferencji, albo podczas wybranych wykładów lub sesji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i ustalenia zasad współpracy, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z myślograficzką Panią Izabellą Zaradną pod numerem telefonu : 510 374 255 oraz 511 088 012 lub adresem poczty mailowej izabella.zaradna@gmail.com

Serdecznie zapraszam do współpracy